Budúcnosť INAK

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Reaguje na nerovnosť v prístupe detí k vzdelávaniu. Slovensko je jednou z tých krajín, kde môžeme vidieť veľký vplyv sociálno-ekonomického prostredia, z ktorého deti/študenti pochádzajú, na ich výsledky v škole.

Súčasťou projektu je vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých sa žiakom základných škôl ponúka 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností.

Cieľom programu je, aby si mladí ľudia všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Podporuje spoluprácu mladých ľudí na spoločnom projekte pre komunitu, tímové riešenia problému a sociálne inovácie, na ktorých účastníci pracujú. Posilňuje sa ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť.

Vzdelávací obsah programu je zameraný na kľúčové zručnosti potrebné pre 21. storočie, motivuje a rozvíja potenciál účastníkov a účastníčok. K tomuto cieľu smeruje aj unikátne vyskladaný vzdelávací plán programu. Program zabezpečuje pre deti bezpečné a inkluzívne prostredie (poskytovanie stravy, dlhšie otváracie hodiny, pomoc komunitného pracovníka a mentorov) bez ohľadu na etnicitu či príslušnosť k inej menšine.

Preto sme sa rozhodli tento program podporiť. 😊

Budúcnosť INAK v školskom roku 2021/22

Viac tu: www.nadaciapontis.sk/projekty/buducnost-inak/

Dedoles is full of colourful pieces with all kinds of original motifs that will totally brighten up your day.

At present, we bring joy to 15 countries and we have already made more than 3 millions customers happy. Together with our amazing customers, we support human diversity and environmental protection. Want to know more?

if you are from other country